PAR MUMS

SIA “Latima” dibināta 1992.gada 2.decembrī.

SIA Latima ir privāts uzņēmums, kas izstrādā biotehnoloģijas, izmantojot onkolītiskos vīrusus. Uzņēmuma stratēģijas pamatelementi ir unikālā ECHO-7 vīrusa Rigvir ražošana, efektīvas pētniecības un attīstības komandas uzturēšana, sarežģīta ražošana, produktu izstrāde un licencēšana.

SIA "Latima" 2019. gada 26.martā ir noslēgusi līgumu Nr. 1.1.1.1/18/A/164 ar Centrālo Finanšu un līgumu aģentūru par atbalsta saņemšanu Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" pasākuma "Praktiskas ievirzes pētījumi" īstenošanai. Šis projekts pabeigts un apstiprināts 2020.gada 7.oktobrī

SIA "Latima" 2017. gada 22. novembrī noslēdza līgumu ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par inovāciju vaučera atbalsta pakalpojumiem. Projekta numurs 1.2.1.2/16/I/001. Projekta atbalsts tiek sniegts rūpnieciskiem pētījumiem.

SIA "RIGVIR" ir noslēdzis 2016. gada 31.oktobrī līgumu Nr.SKV-L-2016/903 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par atbalsta saņemšanu pasākuma “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.